Voordelig publiceren voor leden

Dibevo-leden uit de sectie leveranciers kunnen hun nieuwe producten of diensten voordelig publiceren in de rubriek Noviteiten in het Dibevo-Vakblad.

Noviteiten

Voor het inzenden van een noviteit gelden de volgende voorwaarden:

  • Aangeleverde teksten mogen 50 tot maximaal 150 woorden bevatten.
  • Afbeeldingen mogen geen logo’s of beeldmerken bevatten.
  • De redactie redigeert de teksten in de stijl van het blad.
  • De redactie behoudt zich het recht voor berichten te wijzigen, te becommentariëren, in te korten of zelfs te weigeren.
  • De redactie sluit aansprakelijkheid uit voor de inhoud en gevolgen van deze rubriek.
  • Plaatsingskosten van een noviteit bedragen € 295,-.